Туристически забележителности

Банско
Банско е град със завидно минало, достойно настояще и стабилно бъдеще, пренесъл, съхранил и доразвил самобитния и вечно търсещ бългаски дух през вековете. Банско е обявен за уникално селище с международно значение за стопански туризъм (1979). Освен красивия Пирин и многото природни забележителности, градът е богат със своите исторически местности. Запазени са останки от антични крепости в м. Старото градище (Ситанкале), на около 4 км югозападно от града, и в м. Юлен (по течението на р. Демяница). В близост до Старото градище има тракийски надгробни могили. Вековната местност Доброкьовица (западно от Банско) в погребение от II в. са намерени комплект бронзови медицински инструменти, остатъци от лекарствени препарати и др. Предполага се, че средновековното селище е била в местността Св. Троица (североизточно от града). Югоизточно от Банско са останките на късно-средновековните еднокорабни църкви "Св. Георги" и "Св. Илия". Освен със своята самобитност и култура, Банско е известен с оригиналнатa си възрожденска архитектура и местните кулинарни специалитети (бански шашлик, банска капама).

Байкушева мура - Определянето възрастта на това дърво дължим на лесовъда Константин Байкушев - един от основоположниците на горското дело в България и откривател на вековното дърво. Учил в Писек /Чехия/, в прочутата за времето си Лесовъдска школа, завършил Лесовъдската академия в гр. Тарант, край Дрезден /Саксония/, "натоварен" с много знания, той се завръща в родната България, за да приложи тук всичко научено. През 1897 год., по поръчение на цар Фердинант, Константин Байкушев проучва горите в Пирин, Пелистер и Атон. Тези земи са все още под турско робство и за провеждане на експедицията е взето специално разрешение от Цариград, дори Високата порта осигурява съпровождащ аскер. За първи път е проучено състоянието и развитието на бялата и черната мура, описани в труда „Доклад до Негово Царско височество Фердинанд I, Български княз, по една научна екскурзия в Македония". „Старата дама" е открита по време на пътуването из Пирин, по чудо оцеляла след унищожителен пожар, правеща впечатление с размерите си, на фона на естествения млад подраст. Първите измервания установяват, че височината е около 30 м, дебелината /диаметъра на гръдна  човешка височина/ - 2.6 м, обиколката - 7.6 м (шест - седем мъже хванати за ръце едва обхващат ствола!). Байкушев определя възрастта на дървото чрез специално доставен от Германия  „Преслеров свредел”. Изваден е дървесен цилиндър по дължината на радиуса и са преброени годишните кръгове – около 1200 на брой през далечната 1897 година! Според разказа на Първан Байкушев, племенник на Константин Байкушев, по професия също лесовъд, "кръстник" на Байкушевата мура е известният банскалия Йонко Вапцаров - пирински харамия, приятел на Яворов, баща на поета Никола Вапцаров. Йонко Вапцаров бил водач в последвалите научни експедиции на К. Байкушев из Пирин през 1909, 1914 и 1915 година. Предпочитал да устройва биваците в местността Бъндерица, като винаги казвал, че ще разпъне палатките под "мурата на Байкушев", край "дървото на Байкушев" и така старото дърво се сдобило с име! За популярността на вековното дърво допринася и нареждането на цар Фердинанд мурата да се огради, а местните власти - общински и горски, да се грижат за опазването й.


Велянова Къща – Банско
ул. „Велян Огнев“ №5
Работно време
9.00 – 13.00     14.00 – 17.30 часа
ПОЧИВНИ ДНИ: НЕДЕЛЯ И ПОНЕДЕЛНИК
БЕЗПЛАТЕН ДЕН: ВСЯКА ПЪРВА СРЯДА ОТ МЕСЕЦА
Веляновата къща е емблематична за величието, икономическия просперитет и духовния стремеж на банскалии в епохата на Възраждането. Тя е илюстрация на изяществото и уюта в бита на нашите предци, неподправения им усет към красивото, преклонението им към домашното огнище и семейните ценности. Със своите уникални стенописи и дърворезбена украса къщата няма аналог в българското възрожденско изкуство.
Веляновта къща е обявена за недвижима културна ценност с национално значение. Строена през XVIII век, тя е една от старите къщи-крепости с дебели каменни зидове, подземни скривалища, вътрешни и външни бойници, малки прозорци с железни решетки.

Историко-етнографски музей "Радонова къща"
ул. „Атон“ № 3
Работно време
9.00 – 12.00     13.00 – 17.30 часа
ПОЧИВНИ ДНИ:НЕДЕЛЯ И ПОНЕДЕЛНИК
БЕЗПЛАТЕН ДЕН: ВСЯКА ТРЕТА СРЯДА ОТ МЕСЕЦА
Къщата е строена в началото на ХІХ век. Експозицията в жилищните помещения проследява историческото развитие на Банско от възникването му до неговото освобождение през 1912 година. Акцентът е поставен върху значимото място, което селището заема в националната ни история и забележителния му принос в утвърждаването на българщината.    
В приземния етаж на възстановените стопански постройки са експонирани интересни находки от археологическите проучвания в региона. Керамичните фрагменти и изцяло запазени съдове, разнообразният монетен материал, изобилието от стъкло, изящните накити и др. свидетелствуват за активност още от времето на траките, продължила през античността и средновековието. Богата етнографска експозиция представя по неповторим начин същността и особеностите на банския бит. Многообразието на веществения материал, характеризиращ се с изящна простота, достъпност и способност да служи на човека съчетава чисто практическите изисквания на бита с естетическите представи на дедите ни.

Постоянната изложба на банската художествена школа
ул. „Яне Сандански“ № 3
Работно време
9.00 – 12.00     13.00 – 17.30 часа
ПОЧИВНИ ДНИ:НЕДЕЛЯ И ПОНЕДЕЛНИК
БЕЗПЛАТЕН ДЕН: ВСЯКА ВТОРА СРЯДА ОТ МЕСЕЦА
Поместена е в сградата на бившия Хилендарски (Рилски) метох, известна катонай-раннната изцяло запазена и точно датирана, благодарение на прилежащ надпис, старина в Банско. Едноетажната постройка, съхранена в автентичния й вид, е строена през 1749 г. В съвремието сградата оживява от експонираните тук творби на майсторите от Банската художествена школа, едно от най-ярките проявления на българската култура през ХVІІІ и ХІХ в. Представителите й влияят плодотворно върху прогресивните изменения в художественото мислене през Възраждането. Наследството им се нарежда между най-значимите постижения на българското национално изкуство.   Изложбата съдържа оригинални икони, копия на стенописи, църковна утвар и др. С реализирането на Проект „Банско – кръстопът на цивилизации“, сградата на Рилския метох е обновена изцяло и е превърната в идеален декор за произведенията на даровитите иконописци. Особено ценно е осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания, осигурявайки им възможност да влезнат в допир с невероятните творчески достижения на предците ни.

Къща музей "Никола Вапцаров" – Банско
пл. „Никола Вапцаров“ № 3
 Работно време
8.30 – 13.00   14.00 – 18.00 часа
БЕЗПЛАТЕН ДЕН: ВСЕКИ ПОСЛЕДЕН ПОНЕДЕЛНИК ОТ МЕСЕЦА
Разположен в центъра на града, музеят е не само част от площадното оформление, но и един от символите на планинското селище. Домът, в който е израснал великиятпоет на България и обичан син на Банско е отворен за посещения през 1952г. във връзка с удостояването на Никола Вапцаров с престижната Международна награда за мир. Така е поставено началото на музейното дело в Банско. В подреждането на експозицията участва майката на поета – баба Елена, тя и сестра му Райна са сред първите екскурзоводи. Оттогава, повече 60 години, не спира потокът от хора, различни по възраст, занимание, националност, но обединени от желанието да се докоснат до живота на твореца, да се вдъхновят от поезията му и да се преклонят пред гения му. Според мнението на посетител „Да познаваш човека и поета Вапцаров само на книга е малко, а да си в къщната му обстановка, да проследиш живота му, да видиш личните му вещи, да ходиш по стъпките му, да подишаш въздуха, който е дишал, е вече съвсем друго!“  През изтеклите години музеят е реконструиран и обновяван няколко пъти, за да се стигне до последната експозиция, реализирана през 1992 година. Идейният проект е дело на режисьора Въло Радев, а с изпълнението се заемат водещи специалисти в тази област. Използвани са нетрадиционни за мемориален музей методи на поднасяне на информация. Включено е ефектно осветление и озвучаване. Чрез специално подбрани видеофилми, посетителите имат възможност да добият по-пълна представа за Никола Вапцаров и неговото време.

Къща-музей "Неофит Рилски"
ул. „Пирин“ № 17
Работно време
9.00 – 12.00     13.00 – 17.30 часа
ПОЧИВЕН ДЕН: ВТОРНИК
БЕЗПЛАТЕН ДЕН: ВСЕКИ ПЪРВИ ПОНЕДЕЛНИК ОТ МЕСЕЦА
В 1981 г. родната къща на Неофит Рилски, културна ценност с национално значение, е превърната в музей на бележития български възрожденец с енциклопедични знания и разностранни интереси. Строена през ХVІІІ век, тя е разположена в голям двор, ограден от масивни каменни зидове и тежка дървена порта. Типична е за банската архитектура и следва традицията на старите къщи-крепости. Цялата задна част на приземния етаж е заета от скривалище, а на преден план е месилнята за хляб. На втория кат са: женската стая, всекидневната, килийното училище, преддверие, което отвежда в стаята на главата на семейството - поп Петър. Голям чардак свързва чрез външна тераса (колиба) къщата с бившите стопански постройки, където е подредена документална експозиция от материали, разказващи за дългогодишната многостранна и народополезна дейност на Неофит Рилски. Сред тях са „Българска граматика“, взаимоучителни таблици, части от гръцко-български речник, книги от личната му библиотека.

ДИ център „Свети Паисий Хилендарски”
ул. „Отец Паисий“ № 21
Работно време
9.00 – 13.00     14.00 – 17.30 часа
ПОЧИВНИ ДНИ:НЕДЕЛЯ И ПОНЕДЕЛНИК
БЕЗПЛАТЕН ДЕН: ВСЯКА ПОСЛЕДНА СРЯДА ОТ МЕСЕЦА
През 2008 г. в Банско отвори врати мемориалът на Паисий Хилендарски. Новопостроената сграда е на мястото, където е била родната къща на великия възрожденец.
Така бе осъществена идеята да се направи точно копие на килията в Хилендарския манастир /Атон, Гърция/, където Паисий пише „История славянобългарска“ /1762 г./ , манифест и първопрограма на Българското възраждане. Направена е и възстановка на параклиса „Св. Иван Рилски“, където скромният монах и велик българин е общувал с Бог. Тук посетителите могат да се потопят в обстановката, в която е живял първият български будител, да научат повече за него и великото му дело. Отделено е и място и на достойните му братя – игумена Лаврентий и щедрия дарител Хаджи Вълчо. Оборудвана е зала за временни изложби, семинари, конференции и други начинания, продиктувани от нарасналите духовни потребности на гостите и жителите на града.

Историко - етнографска експозиция – Добринище
Ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 5
Работно време
9.00 – 13.00     14.00 – 17.00 часа
ПОЧИВНИ ДНИ:НЕДЕЛЯ И ПОНЕДЕЛНИК
От 2010 г. в град Добринище функционира историко-етнографска сбирка. В нея са експонирани материали, проследяващи историята на селището от древността до наши дни.    
Минералните извори в района са привличали заселници още в най-стари времена. Особено богат е материалът от римския период, набавен най-вече чрез теренни обхождания и краеведчески проучвания. Приемствеността на населението може да се проследи и чрез експонатите от късната античност и средновековието. Основни акценти са поставени върху революционните борби, книжовната и просветна дейност. Характеристиките на местния бит са показани чрез разнообразен етнографски материал.

ДОМ НА ИЗКУСТВАТА
Сградата, строена специално за музейни цели, е с модерна, впечатляваща архитектура и е свързана с музей „Никола Вапцаров“. Вътрешно-пространственото оформление е съвременно и многофункционално. Тук се уреждат постоянни и временни изложби от исторически и общокултурен характер, провеждат се научни форуми, срещи с дейци на културата, кинолектории, спектакли и др. В една от залите е експонирана постоянна изложба „Банско – книжовен център“. Реализацията й е следствие от проведения през 1989г. научен симпозиум на същата тема. По идея на изтъкнатия изследовател на българската възрожденска литература проф. д-р Илия Конев, видни учени обосноваха тезата, че Банско е играло значима роля в създаването и развитието на българската книжовност. Изложбата съдържа разнообразен снимков и документален материал, книги, ръкописи и др., показващи приноса на местните хора в обогатяването на родната култура. Особено място е отделено на тримата титани на националната духовност, които Банско дава на България във всеки един от последните векове: през ХVІІІв. - Паисий Хилендарски, през ХІХв. - Неофит Рилски и през ХХв. Никола Вапцаров.     

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БАНСКО
пл. „Никола Вапцаров“ №3,
тел.: 0749/8 31 32, 0749/8 83 03, моб.: 0893 363 193
Банско се утвърди като водещ курортен и туристически център не само благодарение на своето географско положение и природни красоти. Сериозен дял в това отношение има богатото културно-историческо наследство, запазените и до днес традиции, които се съчетават по един неповторим начин със съвременните достижения. Полъхът на миналото, приносът на видни люде от нашия край могат да се почувствуват най-осезателно в музеите на Банско. Няколко поколения години наред са реставрирали и адаптирали за експозиции стари къщи, събирали са разпилени зрънца от историята и делата на своите предци, за да стане възможно съществуването в днешно време на Музеен комплекс, включващ осем обекта, обслужвани от отлични специалисти. Музеен комплекс – Банско е първият по рода си в рамките на националната музейна мрежа. Оптимално структуриран, той успешно изпълнява задачата си да издирва, съхранява, изучава и представя културни ценности от района в контекста на общобългарското развитие, особено за епохата на Възраждането и освободителните борби, Ценен принос в това отношение имат богатият етнографски материал и резултатите от археологическите разкопки и проучвания. Музеят развива дейността си в световно известен курорт и селище, което е предпочитана дестинация в туристическите маршрути на България, притегателен център за хиляди чуждестранни туристи. Много от тях придобиват представа за България, за традициите на народа ни, за неговите достижения в исторически и културен план именно от Банско. Това обстоятелство очертава особените отговорности и специфичната роля на Музейния комплекс за популяризиране на богатото ни наследство в мащаби, които надхвърлят рамките на териториалния му обсег. Музейното дело в града ни е сред най-рано зародилите се в Благоевградска област. По тематичен обхват, експозиционна площ, разнообразие и ефективност на дейностите, Музеен комплекс – Банско заема своето достойно място сред водещите общински музеи в страната, съхранявайки паметта и защитавайки гордостта на Банско.

 

Интересни места близо до Банско:

ДОБЪРСКО

Добърско е разположено в южните поли на Рила на 1050 метра надморска височина. Отдалечено е на 70 км от областния център Благоевград, на 17 км от гр.Банско и на 18 км от Разлог. През землището на Добърско тече река Клинощица, а през самото село - притокът ѝ Клинец.

Забележителности:

Църквата "Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат" е построена през 1614 година от будни и заможни добърчани.Храмът бил с малки размери (8,37 x 6,50 x 5,20 метра) и, както турците изисквали, външно не се отличавал от жилищните сгради. Наполовина в земята, без камбанария и купол, с малки прозорчета-мазгали, храмът приличал повече на малка непристъпна крепост. Но добърчани компенсирали това с вътрешната му богата украса и благолепие. Поразителните стенописи и автентична архитектура на храма го причисляват към най-ценните образци на българското изкуство. През 1973-1978 реставраторът Петър Попов и архитект Златка Кирова почистили стенописите и обновили храма. Част е от Стоте национални туристически обекта. Църквата е сред културните паметници под защитата на ЮНЕСКО.

"Свето Сретение Господне" - Църквата "Сретение Господне" е построена през 1641 год. (според документите, но може и да е по-рано) и изографисана от майстори от Банската зографска школа.

МЕЛНИК:

Мелник е град в Югозападна България. Мелник се намира в планински район в югозападните поли на Пирин планина. Разположен е в живописна местност на 22 км югоизточно от град Сандански на 437 м. надм. височина. Това е най-малкият град в България.

Интересни места, които да посетите:

  • Градският исторически музей в Мелник е разположен в Пашовата къща, строена през 1815 год. и състояща се от каменно приземие и паянтов етаж със салон — общо 8 помещения. В приземния етаж на музея е показан основният поминък на този град и района — винопроизводството от местната мелнишка лоза. Показани са снимки на мелнишки изби, бъчви и др., свързани с обработката и съхраняването на мелнишкото вино. Музеят притежава богата сбирка, представяща градския живот и бит през Възраждането. Има печат. Работно време: 09:00-12:00 и 13:00-17:00 ч. без почивен ден.
  • Кордопуловата къща е построена през 1754 год. от заможен гръцки търговец от фамилията Кордопулос. Тя е една от най-монументалните възрожденски къщи в страната. В нея е уредена експозиция на мелнишка изба, издълбана във вид на тунел в скалата, с експонирани в нея огромни бъчви за съхраняване на мелнишко вино. Показана е нейната вътрешна архитектура с украси от стенописи, резби и стъклописи.
  • Роженският манастир е най-голямата обител в Пиринския край и един от няколкото средновековни български манастири, запазени сравнително непокътнати и до днес. Манастирът е построен през 13 в. Разположен е на около 7 км. от гр. Мелник в ниските части на Пирин. Той предлага изключителна гледка до върховете на Пирин и Беласица, както и до популярните мелнишки мелове - разположени около града пирамидални хълмове, образувани от ерозия на глинена почва. Сегашната манастирска сграда е от 19 в. Манастирският храм е забележителен паметник на културата. Най-старият надпис върху стенописите е от 1597 год. Църквата има интересен дърворезбен иконостас, стенописи и стъклопис в източната си част. В манастирската сграда е уредена експозиция. Роженският манастир не предлага настаняване и храна. За сметка на това, само на 500 м. надолу по пътя има мотел и ресторант, а отдалеченият на 5 км. гр. Мелник е популярна туристическа дестинация и предлага богат избор от чудесни места за спане и храна. Асфалтовият път от Мелник е сравнително добър и води директно до портите на манастира.
  • Мелнишките скални пирамиди
  • Хижа Пирин
Градът е част от стоте туристически обекта на България.

 

РАЗЛОГ:

Град Разлог до 1925 год. е носил името Мехомия, е старо тракийско селище. По предание в далечно минало, на това място тракийски пълководец е извоювал победа над противника си. В чест на тази победа, образуваното тук селище той нарекъл „Мое Мия”, което на тракийски език значело „моя победа”. Или от гръцки език „Махи Мия”, което значи същото – "моя победа". Град Разлог (до 1923 год.-Мехомия), стопански културен и административен център на Разложка община, носи духа на българското Възраждане и култура. Посещението на града ще Ви позволи да се запознаете със сгради от възрожденски архитектурен тип (разложко-чепинска къща), които притежават качествата на паметници на културата. Старите градски къщи (от 30-те год. на века) в центъра на града, зеленината на парковите площи, свежестта на изобилната вода и панорамните гледки към Пирин и Рила създават неповторимо усещане за туриста. Църквите "Свето Благовещение" и "Свети Георги", градският музей в Парапуновата къща, Кипре-максевата къща, Патоковата къща, валявицата на река Язо са част от множеството забележителности.Междинното разположение на град Разлог го превръща в изходна точка за туризъм в три планини – Рила, Пирин и Родопите. Топли минерални извори има в с. Баня, в м. "Катарино" в Разлог, в м. “Ръждавец” в с. Бачево. Минералната вода от извора в с. Елешница също е подходяща за балнеолечение и профилактика, плувни басейни.
В местността "Предел" се провежда и един от най-големите събори на народното творчество в България – "Пирин пее". Той се организира на всеки две години, през втората половина на месец август. Съборът е своеобразен апотеоз на богатството и разнообразието на народното творчество от Пиринския край – песни, танци, обичаи, обреди, носии и други.
Разлог се гордее с впечатляващите кукерски празници – шествието на 1 януари всяка година е нещо, което не бива да се пропуска.

РИЛСКИ МАНАСТИР

Рилският манастир е най-значимият, голям и известен манастир в България. Основан е през 10 век от отшелника Иван Рилски и учениците му. Самият Иван Рилски е канонизиран по-късно за светец от Българската православна църква. По време на византийското робство, Рилският манастир се превръща в една от основните опори на българското народностно съзнание. В Рилския манастир са работили редица просветители и книжовници, сред които Йосиф Брадати, Спиридон и Неофит Рилски, който открива тук килийно училище. През 1961 г. Рилският манастир добива статут на национален музей, а района около него е обявен за природен парк. Намира на 90 км от Банско.

БЕЛИЦА

Красивият планински град Белица се намира в сърцето на Рилородопския масив, обкръжен от величествени зелени вековни гори, там, където се срещат трите вълшебни български планини - Рила, Пирин и Родопите .Територията му навлиза в националния папрк "Рила", чийто ландшафт поразява въображението с високите издигащи се над 2 500 м планински върхове, омагьосва с красотата на бистрите си ледникови езера, с приказната атмосфера на дълбоко врязаните планински речни долини, покрити с обширни иглолистни лесове. Тук, в гористите склонове на Рила, в местността Андрианов чарк, Центърът за реадаптация на танцуращи мечки е приютил пострадалите животни и им e осигурил сред природата близък до естествения начин на живот. Това е район, който заради изключително си биоразнообразие и ненакърнени гори от бореален тип, е признат като Местообитание от световно значение и е включен в Световните екорегиони, установени от WWF, и е вписан като Хабитат за опазване от Европейска значимост. Белица предлага идеални условия за практикуване на различни видове хобитуризъм: сибиране на билки и на гъби наблюдение на диви животни, на птици, на пеперуди и на насекоми, фотосафари и риболов.

БАНЯ

Село Баня се намира на 5 км. от Банско и е населено почти от 3000 жители, като около 25% от тях са под 18 години. Селото е осеяно с археoлогически останки от времето на траките. Запазени са и стари възрожденски жилища от типа разложко-чепинска къща и разновидност на родопската къща, паметници на културата са 11 къщи както и старата римска баня. В района на село Баня има 70 минерални извори с температура на водата около 55° С, които се използват в откритите плувни басейни и минерална баня. Това в комбинация с природните богатства, красивите изгледи към планините Пирин и Рила, близоста до ски центъра Банско оправдава целогодишният туристически интерес към селото.

Новини и събития