Контакты

За контакти:

Банско
п.к. 2770 ул."Рила" №10 A
GSM: 0888 885067;
GSM: 0888 420233;
GSM: 0888 002601
Тел.: +359749/ 88070
Факс: +359749/ 88071

За улеснение на пътуващите с навигация даваме точните ни координати:
Северна ширина,   N  41.84117617244317
Източна дължина, E  23.481903076171875
 

София
ул."6.септември" No 26
Тел.: 02/988 38 67
Мобилен: 0885/355 987
Тел./Факс: 02/980 29 56
e-mail:

БАНКОВИ СМЕТКИ НА СЕМЕЕН ХОТЕЛ „АНЕЛИ”
Банка ОББ,
Сметка в лева:
IBAN: BG54UBBS84231010215712
BIC: UBBSBGSF

Семеен хотел "Анели", гр.Банско е собственост на Туристическа агенция "2М-КО" Турс www.2mko.com

Новини и събития